Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Komisje Rady Powiatu Oleśnickiego

Komisje Rady Powiatu Oleśnickiego

1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
    Renata Wojciechowska (przewodnicząca)
    Kazimierz Gębuś
    Dariusz Rzepka
    Wojciech Salik
    Wioletta Efinowicz

2. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
    Kazimierz Płaksej (przewodniczący)
    Jerzy Ceglecki,
    Jarosław Polański
    Tomasz Kołaciński
    Zdzisława Jakimiec
    Anna Kępa

3. Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu:
    Marek Rubik (przewodniczący)
    Józef Szmaj
    Adam Horbacz
    Jan Dżugaj
    Sławomir Kapica
    Czesław Teleszko
    Maria Susidko

4. Komisja Infrastruktury, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska:
    Marcin Gręda (przewodniczący)
    Czesław Teleszko
    Józef Szmaj
    Edward Podczaszyński
    Marek Rubik
    Stanisław Stępień
    Leszek Waluk

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
    Wojciech Salik (przewodniczący)
    Kazimierz Płaksej
    Jerzy Ceglecki
    Renata Wojciechowska

6. Komisja Rewizyjna:
    Piotr Karasek (przewodniczący)
    Marcin Gręda
    Dariusz Rzepka
    Edward Podczaszyński
    Leszek WalukInformację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2021-11-30 09:24:08
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-07-22 13:15:01
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 7516