Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2008- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2008


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXIV/149/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku.

Nr XXIV/150/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2008 r.

Nr XXIV/151/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

Nr XXIV/152/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Rzymsko – Katolickiej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele filialnym pod wezwaniem św. Idziego Opata w Chełstowie.

Nr XXIV/153/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2009.

Nr XXIV/154/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.02.2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2008.

Nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18 grudnia 2008 r.Dodany: 2008-12-19 17:38:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2009.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-19 13:19:38
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 12:43:38
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1582