Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2008- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Sierpień 2008


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XIX/132/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.Dodany: 2008-08-29 16:57:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XIX/133/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.Dodany: 2008-08-29 16:57:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2008 r.

Nr XIX/134/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.Dodany: 2008-08-29 16:57:00
w sprawie nadania statutu uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Sycowie wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.

Nr XIX/135/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.Dodany: 2008-08-29 16:57:00
w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Nr XIX/136/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 sierpnia 2008 r.Dodany: 2008-08-29 16:57:00
w sprawie przystąpienia do współpracy partnerskiej Powiatu Oleśnickiego z Miastem Cernosice, położonym w Republice Czeskiej


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-19 12:39:22
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 12:42:44
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1682