Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2008- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Listopad 2008


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXII/138/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXII/139/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2008 r.

Nr XXII/140/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XXII/141/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/99/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.02.2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2008.

Nr XXII/142/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Nr XXII/143/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 5 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Nr XXIII/144/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXIII/145/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXIII/146/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXIII/147/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2008 r.Dodany: 2008-11-06 16:50:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2008 r.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-19 12:57:34
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 12:43:11
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1867