Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2009- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec 2009


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXVIII/176/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Powiatowego Zespołu szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXVIII/177/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 9 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Nr XXIX/178/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie przyjęcia programu Reorganizacji Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

Nr XXIX/179/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie utworzenia przez Powiat Oleśnicki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Powiatowe centrum Zdrowia” sp. z o.o.

Nr XXIX/180/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Nr XXIX/182/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

Nr XXIX/183/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Nr XXIX/184/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2009 r.Dodany: 2009-06-23 17:23:00
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Oleśnickiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-09-27 21:18:36
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:35
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3710