Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2009- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Październik 2009


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXXII/192/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2009 r.Dodany: 2009-10-27 17:28:00
w sprawie powołania Rady Społecznej przy PZS z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XXXII/193/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2009 r.Dodany: 2009-10-27 17:28:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXXII/194/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2009 r.Dodany: 2009-10-27 17:28:00
w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2009 r.

Nr XXXII/195/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2009 r.Dodany: 2009-10-27 17:28:00
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/125/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierutów na realizację inwestycji „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bierutowie”.

Nr XXXII/196/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 26 października 2009 r.Dodany: 2009-10-27 17:28:00
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Powiatu Oleśnickiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy Centrum Aktywizacji Zawodowej.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-16 14:20:04
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:37
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3355