Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2009- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Listopad 2009


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XXXIII/197/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 10 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na zarządzenie zastępcze Wojewody Dolnośląskiego.

Nr XXXIV/198/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Nr XXXIV/199/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”.

Nr XXXIV/200/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Szczodrowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Szczodrowie.

Nr XXXIV/201/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.

Nr XXXIV/202/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/155/2008 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 18.12.2008 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2009.

Nr XXXIV/203/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XXXIV/204/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2010.

Nr XXXIV/205/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 30 listopada 2009 r.Dodany: 2009-12-01 16:10:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie odwołania pana Zbigniewa Potyrały z funkcji Starosty Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2013-08-16 14:33:31
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2013-08-13 13:19:38
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 3775