Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2010- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2010


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr I/1/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/2/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/3/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/4/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/5/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty, Wicestarosty oraz Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/6/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/7/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr I/8/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 1 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/9/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/10/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/11/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Nr II/12/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015

Nr II/13/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr II/14/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15.01.1999 r. w sprawie diet radnych.

Nr II/15/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 r.

Nr II/16/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr II/17/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
Uchwała Budżetowa na rok 2011.

Nr II/18/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/2009 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21.12.2009 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2010.

Nr II/19/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2011.

Nr II/20/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii zintegrowanych działań rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych powiatu oleśnickiego w latach 2011 – 2017”.

Nr II/21/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego.

Nr II/22/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Nr II/23/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 grudnia 2010 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2011.

Opinia RIO o projekcie budżetu powiatu na 2011 r.Dodany: 2010-12-22 17:25:00

Opinia RIO wieloletnia prognoza finansowa Powiatu OleśnickiegoDodany: 2010-12-22 17:25:00


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2015-01-05 13:14:54
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:48
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3901