Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2010- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec 2010


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XL/232/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr XL/233/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2010 r.

Nr XL/234/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2010 r.

Nr XL/235/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1480D w Twardogórze.

Nr XL/236/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.

Nr XL/237/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Oleśnickiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr XL/238/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą PCKZ w Oleśnicy.

Nr XL/239/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 czerwca 2010 r.Dodany: 2010-06-23 16:44:00
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Krzana na Zarząd Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 14:53:42
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:44
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3479