Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2010- III kadencja Rady

Uchwały Rady - Październik 2010


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XLIII/259/2010 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 25 października 2010 r.Dodany: 2010-10-26 17:28:00
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2010 r.

Nr XLIII/260/2010 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 25 października 2010 r.Dodany: 2010-10-26 17:28:00
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów oświatowych i oświatowo – wychowawczych jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Nr XLIII/261/2010 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 25 października 2010 r.Dodany: 2010-10-26 17:28:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Mateusza Apostoła w Drołtowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym parku w Drołtowicach.

Nr XLIII/262/2010 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 25 października 2010 r.Dodany: 2010-10-26 17:28:00
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/283/2006 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 31.08.2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Bierutowie.

Nr XLIII/263/2010 Rady Powiatu Olesnickiego z dnia 25 października 2010 r.Dodany: 2010-10-26 17:28:00
w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 15:12:54
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-13 15:47:47
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3688