Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2011- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Marzec 2011

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2011


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie wstąpienia Jana Smorawskiego na miejsce radnej Barbary Marii Witkowskiej.

Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Oleśnickiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r.w sprawie ustalenia składów Osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/31/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/81/2007 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Oleśnickiego na lata 2007 – 2015.

Nr IV/32/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2011 – 2030.

Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2011 r.

Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/35/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego.

Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/22/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do wykonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu.

Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr IV/40/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie sprawozdań komisji Rady Powiatu z działalności za 2010 r.

Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy.

Nr IV/42/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zmiany uchwały nr II/19/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20.12.2010 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2011.

Nr IV/43/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 marca 2011 r.Dodany: 2011-03-21 16:38:00
w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w przedmiocie przyjęcia zadań publicznych w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2013-08-14 12:47:43
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 19:14:23
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3803