Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2012- IV kadencja Rady

Uchwały Rady - Kwiecień 2012

Strona główna - Katalog Uchwał Rady rok 2012


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Nr XV/101/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Sycowie.

Nr XV/102/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Twardogórze.

Nr XV/103/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2012 r.

Nr XV/104/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 - 2014.

Nr XV/105/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/263/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25.10.2010 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym.

Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2011 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2012.

Nr XV/107/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłużenia Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy.

Nr XV/108/2012 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 23 kwietnia 2012 r.Dodany: 2012-04-23 18:43:00
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Oleśnickiego.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2014-05-28 12:44:12
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2013-08-08 14:15:09
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 2100