Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: kultury, sztuDodany: 2016-12-02 12:33:07
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzór ofertyDodany: 2016-12-02 12:33:36


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2016-12-02 12:33:36
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2016-12-02 10:50:49
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1007