Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nie rozstrzygnięto otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje że w nie rozstrzygnięto otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonego uchwałą nr 132/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016 roku. Bark rozstrzygnięcia konkursu wynika z faktu iż na w/w konkurs nie wpłynęła żadna oferta.Informację wytworzył: Katarzyna Chrzanowska Data modyfikacji: 2017-01-13 13:29:12
Informację opublikował: Katarzyna Chrzanowska Data utworzenia: 2017-01-13 13:28:35
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 851