Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Stowarzyszenia „AKCENT” działającego przy PSM I st. w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

 Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 22 września 2017 r. wpłynęła oferta „AKCENT” Stowarzyszenia przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Sycowie, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,Udział Chóru Campanella PSM I st. w Sycowie i Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata w 23 Malta International Choir Festiwal”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2016, poz. 1817 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadania zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi   prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta Stowarzyszenia „AKCENT” złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofertDodany: 2017-09-29 10:30:32


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2017-09-29 10:31:38
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2017-09-29 10:28:49
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 878