Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu

Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 30 kwietnia 2018 r. wpłynęła oferta Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,Twardogóra Dzieciom Świata”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2018, poz. 450 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadania zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoDodany: 2018-05-11 10:46:47
Oferta Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2018-05-11 10:46:47
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2018-05-11 10:44:25
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 638