Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r., kulturaDodany: 2019-02-01 09:51:00
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2019-02-01 09:54:25
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2019-02-01 09:47:29
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 414