Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowych


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o naborze do Komisji KonkursowychDodany: 2019-02-11 12:44:43
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 1) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez: - Prowadzenie treningów, działalności szkoleniowej, oraz uczestnictwo w zawodach dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia. - Organizację imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym. 2) w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2019-02-11 12:44:43
Informację opublikował: Katarzyna Struś Data utworzenia: 2019-02-11 12:43:34
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 458