Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020Dodany: 2019-10-30 15:04:53
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 07 listopada 2019 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.”


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2019-10-30 15:29:24
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2019-10-30 15:03:05
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 406