Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Stowarzyszenia Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Dolnośląskie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 20 lutego 2020 r. wpłynęła oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - Dolnośląskie, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,XVIII Międzypowiatowy Mityng w Biegach Narciarskich Olimpiad Specjalnych Szklarska Poręba – Jakuszyce 2020”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2019, poz. 688 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadania zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska - DolnośląskieDodany: 2020-02-27 11:52:24


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-02-27 11:52:24
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-02-27 11:47:03
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1728