Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2020 w obszarze upowszechnianie kultur


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Lista rankingowa, rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2020 Dodany: 2020-03-05 15:21:27


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-03-05 15:24:15
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-03-05 15:19:53
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1807