Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 19 października 2020 r. wpłynęła oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,Pozytywny ślizg", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057).

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2020-10-22 12:08:23


Informację wytworzył: Katarzyna Struś Data modyfikacji: 2020-10-22 12:30:04
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2020-10-22 12:04:42
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1625