Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo,

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że 21 stycznia 2022 r. wpłynęła oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Oleśnicka Łyżwa", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020, poz. 1057 ze zm.).

 

Uznając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a w/w ustawy, Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
- na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

 

Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Oferta Oleśnickiego Klubu Hokejowego złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofertDodany: 2022-01-28 11:06:53


Informację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2022-01-28 11:06:53
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2022-01-28 10:57:29
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 1352