Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości

Wykaz działki zabudowanej nr 11/6AM 31 obręb Syców przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

 Załącznik do uchwały nr 136/2013

 Zarządu Powiatu Oleśnickiego

z dnia 09.12.2013 r.

                                                        W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza co następuje :

  Z zasobu nieruchomości Powiatu Oleśnickiego przeznaczona została do zbycia działka częściowo zabudowana budynkami użytkowymi: nr 11/6 AM-31  o pow. 1,1778 ha, położona w Sycowie

Opis nieruchomości wg katastru :

Jednostka ewidencyjna Syców - miasto, Nr  jednostki rejestrowej: G.2164

dz. nr 11/6 AM 31, obręb Syców, księga wieczysta WR1E/00060740/1

 

Nr działki, pow. [ha]

Budynki użytkowe znajdujące się w granicach działki

Pow. użytkowa budynków [m2]

Przeznaczenie działki               w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości brutto [zł]

11/6  AM 31        o pow. 1,1778

dawna pralnia i prosektorium „A”

470,8

Uchwała Rady Miejskiej   w Sycowie Nr XIX/107/04

z dnia 29.01.2004r.             

UPtereny usług publicznych

ZP – tereny zieleni parkowej

1 086 818

garaże, magazyny „B”

107,7

kotłownia i spalarnia odpadów „C”

299,4

dawne prosektorium oraz pom. gospodarcze „D”

70

 

Na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki 11/5 AM-31 obręb Syców o pow. 2.6403 ha położonej przy ul. Oleśnickiej w Sycowie, objętej księga wieczystą nr WR1E/00060740/, polegająca na:

  1. Korzystaniu z położonej na działce nr 11/6 AM-31 obręb Syców przepompowni ścieków oraz przyłącza kanałowego,

  2. Korzystaniu z położonej na działce nr 11/6 AM-31 obręb Syców kotłowni,

  3. Prawa przejazdu i Przechodu przez działkę nr 11/6 AM-31 obręb Syców w zakresie umożliwiającym dojazd do budynku kotłowni po istniejącej drodze wewnętrznej,

  4. Udostępnianiu nieruchomości celem wykonania prac związanych z zapewnieniem utrzymania urządzeń niezbędnych do wykonywania służebności.

Warunki dot. pkt. 1 i 2 zostaną ustalone w odrębnej umowie z wyłonionym nabywcą przedmiotowej działki, podlegającą wpisie w KW nieruchomości obciążonej i władnącej

Nieruchomość położona jest w Sycowie w pobliżu ul. Oleśnickiej w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta oraz około 2km od wjazdu na obwodnice Sycowa – węzeł Syców – Zachód ( rozbudowanej dla parametrów drogi ekspresowej nr S-8 Wrocław -Syców.

Nieruchomość graniczy z dwoma drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej ( ul. Słoneczna oraz ul. Dąbrówki )

Teren działki w większości ogrodzony  siatką na słupkach stalowych.

Budynki niepodpiwniczone, parterowe, bez poddasza, oddanye do użytku w 1974r (poza budynkiem „D” pochodzącym z pocz. XXw.) Budynki spełniały funkcję pomocniczą dla Szpitala w Sycowie.

Większość obiektów ( dawna pralnia oraz prosektorium- bud. „A”, dawne prosektorium oraz pom. gospodarcze – bud. „D”) jest obecnie niewykorzystywana. Szpital korzysta z budynku użytkowego ”C” (kotłowina gazowo- olejowa i spalarnia odpadów) oraz garaży i magazynów – bud. „B”.

Ponadto w granicach działki znajduje się niefunkcjonująca od wielu lat oczyszczalnia ścieków z małym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki.

Budynek użytkowy „A”:

Budynek od szeregu lat nieużytkowany, poprzednio pełnił funkcję pralni szpitalnej oraz prosektorium.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą asfaltową.

Posadzka betonowa, lastriko, pcw w rulonie, płytki terakotowe.

Okna drewniane skrzynkowe oraz stalowe jednoszybowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne oraz stalowe

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna  (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Brak ogrzewania. Stan techniczny obiektu - dostateczny

Budynek użytkowy „B”:

Budynek pełni funkcje garaży i magazynu:

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą (garaże) oraz o konstrukcji żelbetowej, kryty papą (magazyn).

Posadzka betonowa.

Okna – jako naświetla z luxferów.

Wrota i drzwi zewnętrzne stalowe.

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Brak ogrzewania. Stan techniczny obiektu - dostateczny

Budynek użytkowy „C”:

Budynek użytkowany jako kotłownia gazowo-olejowa wytwarzająca ciepłą wodę dla ogrzewania szpitala oraz ciepła wodę użytkową. W budynku znajduje się spalarnia odpadów Ati Muller CP50.

Budynek posiada murowany z cegieł komin.

Konstrukcja budynku tradycyjna, ściany murowane oraz z elementów żelbetowych. Stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych, kryty papą asfaltową.

Posadzka betonowa, lastriko, pcw w rulonie, płytki terakotowe, płytki gres.

Okna drewniane skrzynkowe oraz stalowe jednoszynowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane oraz stalowe

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne oraz stalowe

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa,

Ogrzewanie centralne. Stan techniczny obiektu - średni

 

Budynek użytkowy „D”:

Budynek od szeregu lat nieużytkowany, poprzednio pełnił funkcje prosektorium, następnie gospodarcze.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą asfaltową.

Posadzka płytki terakotowe, deski podłogowe.

Okna drewniane skrzynkowe jednoszybowe.

Drzwi zewnętrzne drewniane

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne i oszklone

Budynek podłączony jest do następujących sieci: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (większość urządzeń sanitarnych zdemontowana).

Ogrzewanie; piec kaflowy na węgiel.

Stan techniczny obiektu - słaby

 Opisane powyżej budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

 Do momentu sprzedaży, nieruchomość pozostaje w użyczeniu Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

 Nieruchomość zabudowana przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesić na 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnicy-II piętro

w Urzędzie Miasta i Gminy Syców, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, stronie BIP oraz umieścić komunikat w prasie lokalnej.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust .1 pkt.1 i pkt. 2  do 20 stycznia 2014r.                             

Informacje w zakresie zbycia można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

przy ul. Słowackiego 10, pok.311 oraz telefonicznie (71) 314 01 39 lub (71) 314 01 37.                                

  Oleśnica, dnia 9 grudnia 2013 r.                                                             

                                                                          Starosta Oleśnicki – Zbigniew Potyrała

 Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2013-12-11 10:38:47
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-12-11 10:29:00
Za informację odpowiada: Wiktoria Wróblewska Liczba wyświetleń: 3767