Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 56/4 AM-2, obręb Jemielna

Podgląd w/w nieruchomości na ortofotomapie:
http://www.zsip.powiat-olesnicki.pl/map.php?link=2931Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2018-03-16 15:05:19
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2018-03-16 15:02:31
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 613