Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wykazy nieruchomości

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie-działka 417/2, obręb Dąbrowa

Wykaz dotyczący działki nr 293/2 AM-1, obręb Łazisko, gmina Twardogóra, przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym ( działka nr 103/2 AM-30, obręb Oleśnica)

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej w Goszczu dz. nr 519/4

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości gruntowej położonej w Drągowie dz. nr 31/2

Wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości gruntowej położonej w Drągowie dz. nr 31/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości dz. nr 174 obręb Zawidowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. udział 1/2 w prawie własności budynku i prawie współużytkowania wieczystego w dz. nr 57 AM-24 Bierutów

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Dz. nr 180 i część dz. nr 206 obręb Biskupice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 9/3 AM-45 o pow. 0,0081 ha obreb Rataje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 610/3 o pow. 0,2551 ha obręb Zbytowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 607/3 o pow. 0,0918 ha obręb Zbytowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 519/1 o pow. 0,12 ha obręb Goszcz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 286 o pow. 0,06 ha obręb Drogoszowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 287 o pow. 0,10 ha obręb Drogoszowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 200/3 o pow. 0,13 ha obręb Goszcz

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. 311/4 o pow. 023 ha, obręb Grabowno Wielkie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Dz. nr 480 Dziadów Most.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy części dz. 7/5 AM-29 obręb Oleśnica. Powierzchnia dzierżawy 0,0900 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy części dz. 7/5 AM-29 obręb Oleśnica. Powierzchnia dzierżawy 0,5113 ha.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kraszowie, gmina Międzybórz

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zamiany, położonej w Piszkawie. Informację wytworzył: Marcin Drab Data modyfikacji: 2022-03-31 13:19:12
Informację opublikował: Marcin Drab Data utworzenia: 2013-11-05 14:03:43
Za informację odpowiada: Dorota Wojciechowska Liczba wyświetleń: 15129