Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Wrzesień 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XII/132/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:27:11
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XII/133/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:28:39
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XII/134/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:31:07
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu oleśnickiego.

Uchwała nr XII/135/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:32:41
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

Uchwała nr XII/136/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:35:24
w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Uchwała nr XII/137/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 września 2015 r.Dodany: 2015-10-02 12:37:18
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Oleśnicy przy ul. Armii Krajowej, działka nr 18/8 AM-25 obręb Oleśnica na rzecz Miasta Oleśnicy


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:06:24
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-10-01 09:43:09
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1389