Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Grudzień 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XVI/156/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:18:59
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na Lata 2015 - 2030.

Uchwała nr XVI/157/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:20:46
w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr XVI/158/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:21:43
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Uchwała nr XVI/159/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:22:40
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na Lata 2016 - 2030.

Uchwała nr XVI/160/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:23:52
Uchwała budżetowa na 2016 r.

Uchwała nr XVI/161/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:25:23
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oleśnickiego na rok 2016

Uchwała nr XVI/162/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:26:14
w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2015.

Uchwała nr XVI/163/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:29:01
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2015.

Uchwała nr XVI/164/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 21 grudnia 2015 r.Dodany: 2016-01-20 15:29:49
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2016.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 11:31:02
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2016-01-12 09:20:17
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1178