Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Kwiecień 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr VII/63/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.Dodany: 2015-06-09 13:08:58
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr VII/64/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.Dodany: 2015-06-09 13:09:50
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała nr VII/65/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.Dodany: 2015-06-09 13:11:36
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Oleśnickim na lata 2015 - 2017.

Uchwała nr VII/66/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.Dodany: 2015-06-09 13:13:37
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr XXXIII/236/2001 z dnia 15.10.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości w udziale 9,26% położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2.

Uchwała nr VII/67/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2015 r.Dodany: 2015-06-09 13:16:36
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Oleśnickiego nr VI/61/2011 z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału 309/10000 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Oleśnickiego i Miasta Oleśnica, położonej w Oleśnicy przy ul. Kilińskiego 2, oznaczonej geodezyjnie jako działka 4/4 AM52 o pow. 0,0419 ha na rzecz Miasta Oleśnica.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 10:20:07
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-05-07 09:25:03
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1448