Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Czerwiec 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr IX/74/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:30:14
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2014 rok.

Uchwała nr IX/75/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:31:17
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2014 rok.

Uchwała nr IX/76/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:32:21
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2014.

Uchwała nr IX/77/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:33:14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 czerwca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:34:19
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2030.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 10:31:00
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-07-14 13:14:15
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1254