Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Lipiec 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr X/79/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 lipca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:43:31
w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2014.

Uchwała nr X/80/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 lipca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:45:26
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2015 - 2030.

Uchwała nr X/81/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 lipca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:46:39
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2015 r.

Uchwała nr X/82/2015 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 07 lipca 2015 r.Dodany: 2015-09-02 09:48:16
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Oleśnicki.


Informację wytworzył: Violetta Wolko Data modyfikacji: 2016-10-06 10:36:47
Informację opublikował: Violetta Wolko Data utworzenia: 2015-07-14 13:14:24
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1259