Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2015

Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2015


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Zarządzenie Nr 1/2015Dodany: 2015-01-23 14:05:05
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji ii Dróg

Zarządzenie Nr 2/2015Dodany: 2015-01-23 14:05:41
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28.06.2002 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 3/2015Dodany: 2015-01-23 14:06:23
w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2002 z dnia 28.06.2002 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 4/2015Dodany: 2015-01-23 14:06:59
w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg , leżących na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 5/2015Dodany: 2015-01-29 13:34:39
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015Dodany: 2015-01-29 15:15:39
w sprawie przeprowadzenia I przetargu, powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości,stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej,gmina Bierutów oznaczonej jako działka nr 607/3 o pow.0,0918 ha

Zarządzenie Nr 7/2015Dodany: 2015-01-29 15:16:31
w sprawie przeprowadzenia I przetargu , powołania komisji przetargowej oraz ustalenia warunków przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów oznaczonej jako działka nr 610/3 o pow. 0,2551ha

Zarządzenie Nr 8/2015Dodany: 2015-01-30 11:43:59
W sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie Nr 9/2015Dodany: 2015-02-02 09:55:16
W sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań obronnych ochrony zdrowia do działań w roku 2015 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych , stanów nadzwyczajnych , zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Zarządzenie Nr 10/2015Dodany: 2015-02-11 12:04:50
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dobrej , gm. Dobroszyce oznaczonej jako dz. nr 356, 357, 358, 368 o łącznej pow. 0,07 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Zarządzenie Nr 11/2015Dodany: 2015-02-11 12:06:04
Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2015

Zarządzenie Nr 12/2015Dodany: 2015-02-11 12:07:47
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2015

Zarządzenie Nr 13/2015Dodany: 2015-02-11 15:06:06
W sprawie uchylenia zarządzenia nr 55/2012 w sprawie wprowadzenia Procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony

Zarządzenie Nr 14/2015Dodany: 2015-02-16 11:15:19
Określenia sposobu wykonywania zadań z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Zarządzenie Nr 15/2015Dodany: 2015-02-25 09:35:55
W sprawie ustalenia wytycznych do działań w zakresie realizacji zadań obronnych w 2015 roku na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 16/2015Dodany: 2015-02-25 09:37:27
w sprawie ustalenia „Programu szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na lata 2015-2017

Zarządzenie Nr 17/2015Dodany: 2015-03-13 09:30:13
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2015

Zarządzenie Nr 18/2015Dodany: 2015-04-01 13:45:53
W sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na kadencję 2015-2018

Zarządzenie Nr 19/2015Dodany: 2015-04-24 09:06:01
W sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w roku 2015 w sobotę

Zarządzenie Nr 20/2015Dodany: 2015-05-06 10:06:35
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Zarządzenie Nr 21/2015Dodany: 2015-05-12 13:41:16
W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 września 2014 r w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 22/2015Dodany: 2015-05-22 13:15:09
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: ”Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i remontu tarasu na elewacji północnej oraz naprawy i wymiany uszkodzonych opierzeń blacharskich , rynien i rur spustowych w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul.Słowackiego 4 w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 23/2015Dodany: 2015-05-29 10:37:45
W sprawie odwołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 24/2015Dodany: 2015-06-01 11:05:09
W sprawie powołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie Nr 25/2015Dodany: 2015-06-08 09:35:09
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 31 października 2013r w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 26/2015Dodany: 2015-06-10 09:02:02
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy „

Zarządzenie Nr 27/2015Dodany: 2015-06-19 10:06:19
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Konserwacja zachowawcza dekoracji balustrady i remont tarasu na elewacji północnej oraz naprawa i wymiana uszkodzonych opierzeń blacharskich , rynien i rur spustowych w Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Słowackiego 4 w Oleśnicy”

Zarządzenie Nr 28/2015Dodany: 2015-06-23 13:34:25
W sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 29/2015Dodany: 2015-06-24 13:47:37
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa

Zarządzenie Nr 30/2015Dodany: 2015-06-25 11:18:47
W sprawie zmiany zarządzenia Starosty Powiatu Oleśnickiego nr 22/09 z dnia 1 czerwca 2009 r w sprawie wprowadzenia nadzoru nad kluczami do pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Dróg, w których następuje przetwarzanie danych osobowych w systemach POJAZD I KIEROWNICA

Zarządzenie Nr 31/2015Dodany: 2015-07-02 14:14:13
W sprawie Polityki informacyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 32/2015Dodany: 2015-07-02 14:14:41
w sprawie upoważniania pracownika do współpracy z mediami

Zarządzenie Nr 33/2015Dodany: 2015-07-10 10:56:22
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunikacji ii Dróg

Zarządzenie Nr 34/2015Dodany: 2015-07-21 09:13:28
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie Nr 35/2015Dodany: 2015-07-21 09:14:28
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Bierutowie na rzecz współwłaścicieli budynku oraz współużytkowników wieczystych gruntu udziału % części w prawie własności budynku i udziału % części w prawie użytkowania wieczystego

Zarządzenie Nr 36/2015Dodany: 2015-07-21 09:15:09
W sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 37/2015Dodany: 2015-07-29 13:37:44
W sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 września 2014 w sprawie procedury postępowania o zamówienia publiczne poniżej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie Nr 38/2015Dodany: 2015-08-04 12:47:28
w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów usuniętych z dróg leżących na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenie Nr 39/2015Dodany: 2015-08-11 14:50:05
w sprawie okresowej zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenia nr 40/2015Dodany: 2015-08-18 12:08:16
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 39/2015 Starosty Oleśnickiego z dnia 11 sierpnia, w sprawie okresowej zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenia nr 41/2015Dodany: 2015-09-03 09:00:05
W sprawie zmiany zarządzenia nr 03/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Zarządzenia nr 42/2015Dodany: 2015-09-16 15:38:02
W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Zawidowicach gm. Bierutów

Zarządzenia nr 43/2015Dodany: 2015-10-05 11:41:19
W sprawie zmiany zarządzenia nr 51 /2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29.12.2015r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017

Zarządzenia nr 44/2015Dodany: 2015-10-12 12:48:25
w sprawie przeprowadzenia krajowego ćwiczenia RENEGADE-SAREX na terenie powiatu oleśnickiego

Zarządzenia nr 45/2015Dodany: 2015-10-21 15:12:48
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenia nr 46/2015Dodany: 2015-10-30 14:19:58
w sprawie zniesienia klauzuli tajności dokumentu

Zarządzenia nr 47/2015Dodany: 2015-11-09 11:59:19
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko naczelnika wydziału Rozwoju Powiatu

Zarządzenia nr 48/2015Dodany: 2015-11-09 12:00:04
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Powiatu

Zarządzenia nr 49/2015Dodany: 2015-11-16 10:50:31
W sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oleśnickiego wobec których Starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenia nr 50/2015Dodany: 2015-12-01 11:18:44
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenia nr 51/2015Dodany: 2015-12-09 13:08:24
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenia nr 52/2015Dodany: 2015-12-21 10:49:57
W sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 26/2013 z dnia 1 lipca 2013 w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenia nr 53/2015Dodany: 2015-12-22 15:05:44
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony , do 3 lat kolejnych umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa , będącej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenia nr 54/2015Dodany: 2016-01-04 10:20:46
W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2014 Starosty Oleśnickiego z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2014-2017


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2016-01-04 10:20:46
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2015-01-13 08:58:01
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 3117