Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy 2016r.

INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY ROK 2016

Numer

wpisu

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data

zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie  sprzeciwu

1

2

3

4

5

6

        1.         

 Miasto Oleśnica

 ul. Słonecznikowa - Modra

 Budowa sieci wodociagowej

 488/16

 08.01.2016

 

 

 01.03.2016 - nie wniesiono sprzeciwu

        2.       

 Miasto Oleśnica

 

 Oleśnica ul. Trakcyjna, dz. nr 1, 2, 3 AM-77;1/1, 10 AM-86; 5/10 AM-75

Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV 456/16

 08.01.2016

 

 

 08.02.2016r. - nie wniesiono sptrzeciwu

        3.        

Tauron Dystrybucja S.A Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/35; 70/36;70/37; 70/38 AM-3 Budowa elektroenergetycznej sieci nN

 1167/16

 18.01.2016

 

 

 wycofano zgłoszenie 5.02.2016r.

        4.         

  Tauron Dystrybucja  S.A

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 51 AM-1;  131/1-8 AM-1;  131/10-16 AM-1;427/2 AM-1

  Budowa elektroenergetycznej  sieci nN

 1168/16

 18.01.2016

 

 

18.02.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

        5.         

 Marika Rosiewicz

 Twardogóra, ul. Tulipanów   dz. nr 27 AM-34

 Nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 2913/16

 09.02.2016

 

 

07.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

6. Krzysztof Piwowar Piszkawa, gm. Oleśnica, dz. nr 63/1, 63/4, 105, 112 Budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami 3075/16 10.02.2016      10.03.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
7. Stanisław Walkowiak Zimnica, gm. Oleśnica, dz. nr  57/6, 57/9 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej 3084/16 10.02.2016      10.03.2016. - nie wniesiono sprzeciwu
8. Tauron Dystrybucja S.A Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 70/34; 70/35; 70/36; 70/37; 70/39; 516 AM-3  Budowa elektroenergetycznej sieci nN do 1kV 3207/16 12.02.2016     14.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 9.  Artur Chmielewski  Twardogóra ul. Stolarska, dz. nr 3 AM-14 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego , wolnostojacego, z urządzeniami budowlanymi i wbudowanym garażem jednostanowiskowym  3319/16  15.02.2016      15.03.2016r.

- nie wniesiono sprzeciwu

10. Gmina Oleśnica   Jenkowice, dz. nr 220, 265 AM-1 Budowa oświetlenia drogowego - sieć elektroenergetyczna 3600/16  17.02.2016    

 18.03.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

11.  Edward Tworkowski Droździęcin, gm. Twardogóra, dz. nr 57/4 AM-1 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   3570/16   17.02.2016      17.03.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 12. Mirosław Janczur  Smolna, dz. nr 16/7; 491/3 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczem  3714/16  18.02.2016    

 

15.04.2016r.  - nie wniesiono sprzeciwu
 13.  Edyta Rembiok  Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 184/54 AM-1 budynku mieszkalnego, jedn Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 4480/16  29.02.2016    

 29.03.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

 14.  Anna i Robert Wardęga  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 362/6 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  4584/16  01.03.2016     23.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 15.  Jakub Narodzonek  Dobroszyce, dz. nr 164/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  4514/16  01.03.2016      01.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 16.  Miasto Oleśnica  Oleśnica ul. Błękitna, dz. nr 4/2, 4/13 obręb Wądoły  Rozbudowa o przykanaliki sieci sanitarnych, deszczowych i wodociągowych  4706/16  02.03.2016     02.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 17.  Łucja Mioduszewska  Mękarzowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 21 AM-1 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem 5052/16  07.03.2016    

 07.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

 18.  Paweł Szpulak Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 283, 186/1, 186/2 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na dz. nr 186/2   5219/16  08.03.2016      08.04.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 19.  Wojciech Sikora

 Paczków, gm. Bierutów,  dz. nr 267/2

 Budowa dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  5565/2016  14.03.2016      02.06.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 20.  Jakub Krzesiński

 Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 598; 603; 604; 338

 

 Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami do czterech budynków mieszkalnych, jednorodzinnych  5905/16  17.03.2016     18.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 21. Jarosław Chlebosz

Poniatowice, gm. Oleśnica dz. nr 516; 70/34; 70/35; 70/36; 70/37; 70/38

Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z odrzutami do działek budowlanych

 

6726/16  29.03.2016      14.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 22.  Przemysław Paliwoda  Spalice ul. Sosnowa, dz. nr 256/7  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  7414/16  06.04.2016      19.06.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 23. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o  Wioska, gm. Syców, dz. nr 1 AM-1 Sieć wodociągowa DN 100 mm  911/16  06.06.2016      09.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 24. Paweł Kuczyński Wioska, gm. Syców, dz. nr 13/26 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 929/2016  08.04.2016      10.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 25.  Marzena Sobańska Dobroszyce, ul. Lipowa,dz. nr 444/19  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 7665/16  08.04.2016      08.05.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 26.  Tauron Dystrybucja S.A Twardogóra, dz. nr 19, 20/15 AM-25  Budowa linii kablowej nN oraz złacza kablowego nN  8137/16  13.04.2016      Zmiana zgłoszenia na przyłącze
 27.  Burmistrz Miasta Oleśnica  Oleśnica, ul. Armii Krajowej nr 2. dz. nr 18/8 AM-25  Budowa stacji transformatorowej  8401/16  15.04.2016      04.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 28.  Dominik Wiącek  Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr 76/16  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  8891/16  21.04.2016     21.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 29. Franciszek Adamczyk Wabienice, gm. Bierutów, dz. nr 478 i 479 Przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 9297/16  26.04.2016     25.05.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 30. Energa Operator S.A Oddział w Kaliszu Drołtowice, gm. Syców, dz. nr 136/2, 143/5 i 587  Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV 1279/16  27.04.2016      27.05.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 31.  Miasto i Gmina Bierutów  Bierutów, dz. nr 1/10, 1/20, 1/17, 1/14 AM-21  Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  9518/16  28.04.2016      15.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 32.  Renata Broniszewska  Ligota Polska, gm. Oleśnica, dz. nr 458;459;420/5 i 490  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  9959/16  05.05.2016      05.06.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 33  Tauron Dystrybucja S.A Spalice, gm. Olesnica, dz. nr 144/2; 145/6; 409; 145/1; 144/23  Budowa sieci nn  10536/16  11.05.2016      13.06.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 34  KERRY POLSKA Sp. z o. o  Olesnica, ul. Energetyczna, dz. nr 2/4 AM-76  Budowa stacji transformatorowej kontenererowej  11174/16  17.05.2016      17.06.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 35. Marek Bukowski Bystre, gm. Olesnica, ul. Upalna. dz. nr 203; 284; 194/1 AM-1 Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z przyłączem 11352/16  18.05.2016      18.06.2016r.-nie wniesiono sprzeciwu
 36.  Michał Pawłowski  Karwiniec, gm. Bierutów, dz. nr 235/3; 365;, 247  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczem  11375/16  18.05.2016      18.06.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 37. Tauron Dystrybucja S.A Nowosiedlice, gm. Dobroszyce, dz. nr 3/3; 7/5; 7/6; 7/13; 7/16; 7/25 AM-1 Budowa elektoroenergetycznej sieci nN 11835/16  24.05.2016     05.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 38. Marcin Marczewski

 Sokołowice, gm. Oleśnicadz. nr 311/5; 311/3; 310/4, 1/2

 Rozbudowa sieci wodociągowej, rozdzielczej  12400/16  02.06.2016     04.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 39. Radosław Ślak Syców, dz. nr 1/1 i 8 AM-12 Budowa sieci wodociagowej 1581/16  08.06.2016     11.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 40.  Ewa Suchomska  Twardogóra, ul. Akacjowa, dz. nr 124 AM-23  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  12791/16  08.06.2016      08.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 41.  Elżbieta i Tomasz Kołeczko  Twardogóra ul. Bukowa, dz. nr 183 AM-23  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  13163/16  13.06.2016    

 13.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

 42.  Marcin Dudek, Justyna Kotowska-Dudek  Dobroszyce, dz. nr 220/5   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 13246/16  14.06.2016      13.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 43.  Tauron Dystrybucja S.A.  Dobroszyce dz. nr 163/2, 163/7, 163/8, 163/9, 163/10, 163/11 AM-5  Budowa sieci niskiego napięcia dla zasilania w energię elektryczną projektowanych szafek złączeniowo-pomiarowych  13765/16  20.06.2016      19.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 44.  Andrzej Wojnar  Moszyce dz. nr 314/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garazem  13766/16  20.06.2016     19.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 45.  Danuta i Tomasz Paprotni  Nowosiedlice dz. nr 190/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  13945/16  21.06.2016     21.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 46.  Mariusz Krakowiak  Ligota Mała dz. 371/2, 357, 371/1  Rozbudowa siefci wodociągowej, rozdzielczej z przyłączem wody do budynku  14432/16  24.06.2016    

 24.07.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

 47. Gmina Dobroszyce Dobroszyce, dz. nr 643/6 Rozbudowa sieci wodociagowej na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobroszycach 14545/16  27.06.2016     28.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 48. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o Syców, dz. nr 66/6 i 66/7 AM-8 Budowa sieci wodociagowej 1882/16  29.06.2016      29.09.2016 r.  - nie wniesiono sprzeciwu
 49.  Łukasz Hanicki Drągów, dz. nr 116/4 AM-1 gm. Twardogóra Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  15093/16  01.07.2016      01.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 50. PETERMIX S.CTworzywa Sztuczne Piotr Kamizelich, Janusz Kamizelich Oleśnica ul. Moniuszki, dz. nr 6/12 AM-74 Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 20/0,4 kV i przyłacza kablowego energetycznego SN do stacji. 15364/16  05.07.2016      09.09.2016. - nie wniesiono sprzeciwu
 51. MGKM Sp. z o. o Oleśnica, ul. Wileńska, dz. nr 8/17 AM-29 Budowa osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej 15366/16  05.07.2016      28.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 52. Ewelina Lipowska  Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, dz. nr 298/6 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  15226/16  06.07.2016      16.09.2016r. - nie wnisiono sprzeciwu
 53.

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o

 

Drołtowice, gm. Syców, dz. nr 586, 587 AM-1 Budowa sieci wodociągowej 1941/16  06.07.2016      08.08.2016 r. -nie wniesniono sprzeciwu
 54. Gmina Dobroszyce Sadków, dz. nr 71; 286 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 15556/16  06.07.2016     05.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 55.  Gmina Dobroszyce  Strzelce, dz. nr 36  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczami  15558/16  06.07.2016      05.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 56.  Gmina Dobroszyce  Siekierowice, dz. nr 531/3; 531/1; 132/1; 530/4; 65/1; 67/1; 66; 530/6; 131/1  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej   15557/16  06.07.2016      05.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 57.  Mateusz Nowak  Olszówka, dz. nr 230/8, 230/13, 94  Budowa sieci wodociagowej   16072/16  13.07.2016      20.10.2016r. - wniesiono sprzeciw
 58.  Dorota Zdunek  Nieciszów, dz. nr 303/3; 304/4; 303/1 Budowa sieci wodociagowej 16119/16  14.07.2016      29.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 59. TAURON  Dystrybucja S.A Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 39/1 i 51 Budowa linii kablowen nn 16605/16 20.07.2016     Wycofano zgłoszenie
 60.  Renata Łobacz  Nieciszów, dz. nr 307; 311/1; 311/2; 311/6; 311/7  Rozbudowa sieci wodociągowej  16831/16  22.07.2016     22.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 61. Miasto i Gmina Bierutów Bierutów, ul. 1-go Maja i Wrocławska, dz. nr 3/5; 2/4 Am-31 Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 17437/16  01.08.2016     31.08.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 62.  Anna Kamińska  Ligota Mała, dz. nr 672/4; 463; 673/2 Budowa sieci wodociagowej  17775/16  03.08.2016      02.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 63.  Adam Podstawa  Strzelce, dz. nr 57/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem 18055/16 05.08.2016     04.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 64.  Małgorzata Kowalska  Twardogóra, ul. Bukowa, dz. nr 162 AM-23  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem i urzadzeniami budowlanymi  18426/16  09.08.2016      08.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 65. Gmina Dobroszyce  Siekierowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 524/2 i 527  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV - oświetlenie drogowe  18754/16  11.08.2016      10.09.2016 r. - nie wniesiono sprzeciwu
 66.  Gmina Dobroszyce  Malerzów, gm. Dobroszyce, dz. nr 208/1  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV - oświetlenie drogowe  18756/16  11.08.2016      10.09.2016 r. - nie wniesiono sprzeciwu
 67.  Gmina Dobroszyce  Sadków, gm. Dobroszyce, dz. nr 15  Budowa sieci elktroenergetycznej do 1kV - oświetlenie drogowe  18757/162  11.08.2016      10.09.2016 r. - nie wniesiono sprzeciwu
 68.  Gmina Dobroszyce  Siekierowice, gm. Dobroszyce, dz. nr 573  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV - oświetlenie drogowe  18758/16  11.08.2016      10.09.2016 r. - nie wniesiono sprzeciwu
 69.  Gmina Dobroszyce  Dobrzeń, gm. Dobroszyce, dz. nr 411  Budowa sieci elektoroenergetycznej do 1kV - oświetlenie drogowe  18755/16  11.08.2016      10.09.2016 r. - nie wniesiono sprzeciwu
 70.  Łukasz Paździorko  Spalice, gm. Olesnica, dz. nr 146/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z urzadzeniami towarzyszącymi  19040/16  17.08.2016      16.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 71.  Miasto Oleśnica Oleśnica, ul. Dobroszycka i Jarzynowa , dz. nr 12/3 AM-19; 4/1, 4/2, 4/8 - AM-20 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej 19185/16 19.08.2016     19.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 72.  Tauron Dystrybucja S.A  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 311/6; 311/2  Budowa seici elektroenergetycznej do 1kV   19287/16  22.08.2016      21.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 73  Tauron Dystrybucja S.A  Bystre, gm. Olesnica, dz. nr 150/1, 277, 283 AM-1  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV  19288/16  22.08.2016      21.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 74.  Joanna Zielińska  Drągów, gm. Twardogóra, dz. nr 263/3 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego. jednorodzinnego z wbudowanym garażem  19693/16  25.08.2016    

 24.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu

 

 75.  Witold i Paweł Grzęda  Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 144/18; 144/13  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19696/16  25.08.2016      24.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 76.  Damian Wilk  Jemielna, gm. Bierutów, dz. nr 86/1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem i urzadzeniami budowlanymi  20074/16  30.08.2016      29.09.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 77.  Ewelina i Radosław Kozioł  Sokołowice, gm. Olesnica, dz. nr 65; 71/6; 71/8  Rozbudowa sieci wodociagowej  20878/16  09.09.2016      10.10.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 78.  Piotr Hnatów  Chełstów, gm. Twardogra, dz. nr 91/10 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  21514/16  16.09.2016      17.10.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 79.  Energa Operator S.A. Oddział w Kaliszu  Syców, dz. nr 14/1, 14/3, 14/5, 14/15 AM 12; 9/23, 9/35, 9/36, 9/30 AM 3  budowa sieci kalbowej 0,4kV  2828/16  28.09.2016      31.10.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 80. Gmina Dobroszyce Dobrzeń, dz. nr 411 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej 22711/16 03.10.2016     02.11.2016r. -  nie wniesiono sprzeciwu
 81. Jarocław Chlebosz Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 70/34; 70/40;70/41;70/42;70/43;70/44  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej z odrzutami przyłaczy do działek budowlanych 23164/16 07.10.2016      06.11.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 82.

 Damian Lis

 Poniatowice gm. Oleśnica, dz. nr 149/8  Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączem   23544/16 11.10.2016       10.11.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 83.  Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.  Syców, gm. Syców, dz. nr 42/4, 139/1 AM 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami   3048/16  18.10.2016    

 18.11.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu 

 84.

 Mariola Kowal

 

Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 119/8  Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej z przyłączem 24742/16  25.10.2016      24.11.2016r. - nie wniesiono sprzciwu
 85.  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o Boguszyce 118A, 56-400 Oleśnica  Ostrowina, gm. Oleśnica dz. nr 85; 215/2; 213/1; 223/3; 223/1; 211/11; 211/19; 211/7; 72/12; 72/14; 72/2; 72/3   Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  25530/16  4.11.2016     zgłoszenie wycofano
 86.  Anna Łysek  Twardogóra, dz. nr 17 AM-19  Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego o balkon  25531/16  4.11.2016      03.12.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 87.  Rafał Dec  Bierutów, dz. nr 6/15  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  25837/16  08.11.2016      08.12.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 88.  Justyna Sieradzka  Spalice, gm. Oleśnica, dz. nr 145/1; 145/6; 409 AM-1  Budowa sieci wodociagowej  26242/16  15.11.2016     15.12.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 89.  Mateusz Nowak  Olszówka, gm. Twardogóra, dz. nr 230/8; 94; 230/13  Budowa sieci wodociągowej  26574/16  17.11.2016      17.12.2016r. - nie wniesiono sprzeciwu
 90.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.   ul. Wrocławska 71a, 62-800 Kalisz

 Syców, dz. nr 1, 40/7, 40/9  Budowa sieci elektoroenergetycznej   3374/16  17.11.2016      
 91.  Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.  ul. Wrocławska 7a, 62-800 Kalisz  Syców, ul. Oleśnicka, dz. nr 1, 112/14  Budowa sieci elektroenergetycznej   3373/16 17.11.2016       
  92. Gmina Dobroszyce Łuczyna Wielka, gm. Dobroszyce, dz nr 221 i 240 Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV - oświetlenie 27205/16 25.11.2016     27.12.2016 - nie wniesiono sprzeciwu
 92.

 Tauron Dyatrybucj SA ul. Jasnogórska 11 31-358 Kraków

Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/40; 70/41; 70/42; 70/43; 70/44  Budowa sieci elektroenergetycznej NN  27324/16 28.11.2016      22.01.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
 93. Burmistrz Miasta Oleśnicy Oleśnica ul. Wiejska, dz. nr 2 AM-69 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 28893/16 14.12.2016      13.01.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
 94.   Katarzyna Skorna, Wojciech Skorny   Dobra, gm. Dobroszyce, dz. nr 48/10 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   28954/16  15.12.2016      14.01.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
   Tomasz Dzbik  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 60/3   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  29286/16 20.12.2016      
 95.  Grzegorz Wojtuń  Poniatowice, gm. Olesnica, dz. nr 541  Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej  29518/16   22.12.2016      23.01.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
 96.  Miasto Oleśnica  Oleśnica - ul . Kusocińskiego-WalasiewiczOlson- Malinowskiego, dz. nr 37/4; 37/2; 36/3; 33/16; 33/13; 33/17; 33/6; 33/2 - AM-45   Budowa sieci wodociagowej z przyłaczmi i kanalizacji sanitarnej z przyłaczami  29517/16  22.12.2016      
 97.  Władysław Krawczuk  Dobroszyce, dz. nr 716/1  Nadbudowa garażu w budynku mieszkalnym, jednorozinnym  29788/16  28.12.2016      27.01.2017 - nie wniesiono sprzeciwu
                 
                 
                 
                 
                 
               

 

 Informację wytworzył: Małgorzata Kot Data modyfikacji: 2021-01-11 14:41:54
Informację opublikował: Małgorzata Kot Data utworzenia: 2016-01-12 11:10:35
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 2398