Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Informacje o dokonaniu zgłoszenia 2018r. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

 INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA BUDOWY – 2018 r. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

 

Numer
wpisu

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres i opis projektowanego obiektu

Numer i data doręczenia zgłoszenia

Numer i data wniesienia sprzeciwu

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Adres projektowanego obiektu

Opis projektowanego obiektu

Numer wpływu

Data 
zgłoszenia

Nr decyzji

Data wniesienia sprzeciwu

Data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu

1
2
3
4
5
6
         1.            Jolanta i Sławomir Maksoń  Sadrożyce, gm. Twardogóra, dz. nr 186;47/9;47/15

 Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczami do projektowanych budynków mieszkalnych

 411/18

 05.01.2018

   
 25.01.2018r. - nie wnieiono sprzeciwu
 2.

 Michał Pająk

 

 Dobroszyce, dz. nr 449/3;498/5 i 503   Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami  599/18  05.01.2018      18.01.2018r. - wycofano zgłoszenie
 3.  Jan Lisik

 Dąbrowa, gm. Oleśnica,  dz. nr 219;404;410/1

 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  1190/18  12.01.2018      26.01.2018r. - brak podataw do wniesienia sprzeciwu
4.

 Tauron Dystrybucja S.A ul. Podgórska 2531-035 Kraków

Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 65 AM-1;72/1 AM-1;72/2 AM-1  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej  1172/18 12.01.2018      29.01.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
5.

 Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o ul. 11-go Listopada 17 56-400 Oleśnica

 Oleśnica ul. Krzywoustego, Limanowskiego, Na Podkowie - dz. nr ew. 2/3;48;94;107;109; -AM-30;3/3  AM-36  Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej  1623/18  17.01.2018      22.03.2018r. - wycofano zgłoszenie
 6.  Paweł Kałwiński  Spalice, ul. Debowa, dz. nr ew. 229/1;228/6  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  2058/18  19.01.2018      30.01.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
7.

 Tauron Dystrybucja S.A ul. Jasnogórska 1131-358 Kraków

 Wyszogród, gm. Oleśnicadz. nr 56/7;56/6;56/3 AM-1

 Budowa linii kablowej nN  2401/18  24.01.2018    

 13.02.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu

 

8. Jan Świtalski,   Oleśnica, obręb Lucień, dz. nr 177/1 AM-80  Budowa budynku mieszkalnego, j  2794/18  28.01.2018     26.03.2018 - nie wniesiono sprzeciwu
9.

 Tauron Dystrybucja SA ul. Podgórska 25A 31-358 Kraków

 Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr ew. 12/12;12/21; 217;218;249/41249/42  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN  2757/18  29.01.2018      21.02.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
10.  Joanna Miklas Dobroszyce, dz. nr 148/7;148/8  Budowa sieci wod.-kan rozdzielxczej  3401/18  05.02.2018      15.02.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
11.  Gmina Dobroszyce ul. Rynek 16, 56-410 Dobroszyce  Dobroszyce, dz. nr 629; 696;687;698  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej - oświetlenie parkowe  3606/18  06.02.2018      5.03.2018r. - niw wniesiono swprzeciwu
12.  Gmina Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 SDobroszyce  Dobroszyce, dz. nr 729/1;738/2  Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej - oświetlenie drogowe  3605/18  06.02.2018    

 05.03.2018 - nie wniesiono sprzeciwu

 

13.

 Burmistrz Miasta Oleśnicy Rtynek-Ratusz 56-400 Oleśnica

 

Oleśnica, ul. Okrężna, dz. nr 35;45;53;69/3;52/17;52/19 AM-51

 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 3940/18 09.02.2018     10.04.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 14.  Bogdan Warzecha  Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 336/16;335/12;336/8  Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczem  5017/18  20.02.2018      9.95.2018r. brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
                 
 15.  Katarzyna Szymczyk

 Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 699/1

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  5528/18  26.02.2018      19.03.2018r.  - nie wniesiono sprzeciwu
 16.  Tomasz Pitek

 Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 109/5

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  6173/18  05.03.2018      21.03.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 17.  Marek Chlebosz  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 535;536;533/2  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  7410/18  15.03.2018      10.04.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 18.  Edyta Batycka  Sokołowice, gm. Oleśnica. dz. nr 227/7;235;236/20  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  8024/18  22.03.2018      29.03.2018r. - barak podstaw do wniesienia sprzeciwu
19.  Piotr Karwala  Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 444/2;282  Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej  8117/18  22.03.2018      15.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
20.  Danuta Frąckowiak Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 288 Budowa sieci wodociagowej, rozdzielczej 8118/128 22.03.2018     29.03.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
21.   Mariusz Mazurek  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 125/23; 117  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączem  8119/18  22.03.2018      10.04.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
22.  Kamil Dygas  Dobroszyce, dz. nr 200/8

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, z garażem

 8380/18  26.03.2018      16.04.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
23.  Marzena Wiktorowska-Kłoss

 Nieciszów, gm. Oleśnica,dz. nr 451

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  8601/18  28.03.2018      09.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 24.  Paweł Furgał  Strzelce, gm. Dobroszyce, dz. nr 335/9  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  8770/18  29.03.2018      16.04.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 25.  Sylwia Idziak  Krzeczyn, gm. Oleśńica, dz. nr 15/8  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  9489/18  06.04.2018      24.04.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
26.  Ferdynand Siastacz  Dobroszyce, dz. nr 510/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  9761/18  10.04.2018      25.04.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 27.  Miasto i Gmina Bierutów - Zakład Gospodarki Komunalnej   ul. Zielona 4a, 56-420 Bierutów  Stronia, gm. Bierutów, dz. nr: 401/10;425;401/7; 4334;400/8  Budowa linii kablowen nn  10138/18  12.04.2018      14.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
28.  Krzysztof Zadka  Oleśnica, ul. Słonecznikowa, dz. nr 15/14 AM-83  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem i wewn. instalacją gazową  10445/18  13.04.2018      07.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 30.  Monika Leszczyszyn  Ligota Mała,gm. Olesnica, dz. nr 199/4  Budowa budybnku mieszkalnego, jednorodzinnego  10594/18  16.04.2018      04.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
31.  Gmina Miasto Oleśnica  ul. Wały Jagiellońskie dz. nr 1/2; 51 AM-61  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  10749/18  17.04.2018      11.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 32.  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o w Oleśnicy  ul. Wrocławska i Bociania w Oleśnicy  Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej   11014/18

 19.04.2018

     11.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
33.  Anna Jakubiak i Krzysztof Karwowski  Ligota Mała, gm. Olesanica, dz. nr 625  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  10053/18  19.04.2018      08.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
34.   Tauron Dystrybucja S.A 31-035  Kraków ul. Podgórska 25 Jjenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 133;130/2;46/3;132/1;134/3 -  AM-1  Budowa linii kablowej nn  11054/18  19.04.2018    

 10.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu

35.  Michał Pająk

 Dobroszyce, dz. nr 449/6;498/5 i 503

 Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej  11107/18  19.04.2018      07.05.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
36.  Marta Woźniak  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 715/5  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  11146/18  20.04.2018      09.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 37.  Gmina Oleśnica  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 293;253/6;409;254; 257/7;175 AM-1  Budowa sieci kanalizacji deszczowej  11345/18  23.04.2018      
38.  Robert i Urszula Adamowicz

 Bystre, gm. Oleśnica, dz. nr 25/5

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  11422/18  24.04.2018      04.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
39.  Paweł Onyśko  Oleśnica, dz. nr 179 AM-94, obręb Lucień  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  11779/18  26.04.2018      18.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
40.  Kamila Szymańska  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 189; 174/15;174/16;174/18;174/20  Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami  11825/18  26.04.2018      16.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
41.   Bogumiła Bednarska  Miodary, gm. Dobroszyce, dz. nr 12/3 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  11948/18  27.04.2018      19.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 42.  Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/48  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  12029/18  30.04.2018      17.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 43.

 Katarzyna i Edward Habrych

 Bogusławice, gm. Oleśnica, dz. nr193  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  12335/18  04.05.2018      22.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
44.  Marek Chlebosz  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 164/10  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  12336/18  04.05.2018      16.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
45.  Krzysztof Szczepaniak

 Nowosiedlice, gm. Dobroszyce, dz. nr 7/16,    7/6;7/5;7/4

 Rozbudowa sieci eodociagowej rozdzielczej  12502/18  07.05.2018    

 16.05.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

 46.  Ryszard Pawlak  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 300/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  14064/18  17.05.2018      24.05.2018. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 47.  Miasto Oleśnica  Oleśnica, ul. Kosynierów i Gliniana, obręb Lucień, dz. nr 20/1;21/30;27/2;27/3;75;76 - AM-69  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłączami  14165/18  18.05.2018      08.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
48.

 Tadeusz Mazurek

Agnieszka Łoboda

 Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 236/13; 236/14;152/2  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczem  14559/18  23.05.2018      12.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
49.  Katarzyna Kozłowska  Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 265/1;265/2265/3;261;534  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczem  15224/18  30.05.2018      06.06.2018r.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 50.  Damian Krowicki  Zbytowa, gm. Bierutów, .dz. nr 279/2;279/1;249 Rozbudowa sieci wodociagowej, rozdzielczej wraz z przyłaczem  15988/18  11.06.2018      29.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 51.  Grzegorz Szewczyk, Anna Sobińska, Monika Szewczyk, Justyna Hnatów, Aleksandra Szewczyk  Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 479; 70/18  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przylaczami - Etap I  16030/18  11.06.2018      4.07.2018r. - nie wniesiono sprzecowi
52.

 Gezregorz Szewczyk Anna Sobińska    Monika Szewczyk, Justyna Hnatów, Aleksandra Szewczyk

 

 Goszcz, gm. Twardogóra, dz. nr 479, 70/18 

 

 Bufdowa sieci wodociagowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej rozdizelczej wra z przyłączami                         Etap II

 16031/18  11.06.2018      4.07.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
53.  Sabina i Artur Kowal Ligota Polska, gm. Oleśnica, dz. nr 2/18 Budowa nbudynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem 15987/18 11.06.2018      29.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
54.  Marzena Gorzyńska  Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 354/4  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  16170/18  12.06.2018      29.06.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
55.  Patryk Jędryczko  Olszówka, gm. Twardogóra, dz. nr 293/1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  16543/18  15.06.2018      05.07.2018r. - bra podstaw do wniesienia sprzeciwu
 56.  Tomasz Kaźmierczak  Moszyce, gm. Twardogóra, dz. nr 43/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zbudowanym garażem  16869/18  19.06.2018      11.07.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
57 Urszula i Adam Cebula  Smardzów, gm. Oleśńica, dz. nr 352/2  Rozbudowa sieci kanalizacj sanitarnej 17051/18 21.06.2018     13.07.2018 - nie wniesiono sprzeciwu
58.   Tauron Dystrybucja S.A  Nieciszów, gm. Oleśnica. dz. nr 51;139/2;139/3;139/4;139/5;139/6;139/7;139/8  Budowa sieci kablowej nn  17405/18  26.06.2018      17.07.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
59.   Tauron Dystrybucja S.A  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 132/3; 132/4;269/2; 266; 239; 36; 353;299 AM-1  Budowa sieci kablowej nn  17406/18  26.06.2018      17.07.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 60.  Tauron Dystrybucja S.A  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 51;138/3;138/5;138/6;138/7;138/8;138/9;138/10  Budowa sieci kablowej nn  17407/18  26.06.2018      17.07.2018r. - nie wniesuiono sprzeciwu
 61.  Joanna Bednarska  Grabowno Wielkie, gm. Twardogóra, dz. nr 9/2  Rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  17675/18  27.06.2018      18.07.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
62.  Justyna i Kamil Pitek

 Ligota Mała dz. nr 156/4

gm. Oleśnica

 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  17774/18 28.06.2018      17.07.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
63.  Marzena i Paweł Wesołowscy Smardzów dz. nr 56/2 gm. Oleśnica Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem   18335/18 03.07.2018      23.07.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
64.  Paweł Łobacz  Sokołowice, dz. nr 65; 72/1;72/7 AM-1  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19349/18  13.07.2018      
65. Justyna Sieradzka  Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 223/25;223/8;223/19; 223/23 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 19628/18 18.07.2018      09.08.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
66.  Gmina Dobroszyce

 Dobroszyce, dz. nr 507

 

 Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19747/18  19.07.2018      01.08.2018.- brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 67.  Grzegorz Tomczyk

 Jenkowice, gm. Oleśnica

dz. nr 220;229/27

 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  19919/18  20.07.2018      01.08.2018r. - wycofano zgłoszenie
 68.  Szymon Babiarz  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 179/7  Rozbudowa sieci wodociągowej, rozdzielczej  19981/18  23.07.2018      26.07.2018r. - wycofano zgłoszenie
 69.  Szymon Babiarz  Ligota Wielka, gm. Oleśnica, dz. nr 179/9  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  20655/18  01.08.2018      14.08.2018 - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
70.  Agnieszka i Krzysztof Sulawa  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 125/26  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  21846/18  14.08.2018      03.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
71.  Aleksandra i Krzysztof Szymanik  Smardzów, gm. Oleśnica, dz. nr 48/2  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnrj  21796/18  14.08.2018      10.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
72.  Agnieszka Cieśluk  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 533/2; 164/7  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  22061/18  17.08.2018      20.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
73.  Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr  70/46  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  22279/18  21.08.2018      1.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
74.  Michał Wojtasiński   Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/49  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  22278/18  21.08.2018      1.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
75.  Izabela Małys  Piszkawa, gm. Oleśnica, dz. nr 88/12;88/10;115  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej wraz z przyłaczem  22526/18  22.08.2018      13.09.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
76.  Agnieszka Ćwiek  Jenkowice, gm. Oleśnica, dz. nr 135/11;135/14; 151/2; 135/15  Budowa sieci wodociagowej wraz z przyłaczem  22327/18  22.08.2018      13.09.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
77.  Maria Kozikowska  Chełstów, gm. Twardogóra, dz. nr 194; 256/1;256/6;256/7;256/8,256/9  Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami  22543/18  23.08.2018      10.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 78.  Aleksandra i Mariusz Malinowscy  Krzeczyn, gm. Oleśnica, dz. nr 12/20  Budowa rozdzielczej sieci wodociagowej  23497/18  31.08.2018      17.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
79.  Mateusz Szandała

 Poniatowice , dz. nr 142/2 AM-2

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  24001/18  06.09.2018      
80.  Tomasz Kozica Olesnica, obręb Rataje, dz. nr 33/5 AM-45   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  24048/18  06.09.2018      25.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
81.  Karolina i Mateusz Pietruszczak  Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 248/12  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  24047/18  06.09.2018      07.12.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
    DIMEN s.c. Daniel Wesołowski i Michał Wesołowski

Oleśnica ul. Krzywoustego , dz. nr 4/1;4/2;17 AM-43; dz, nr 23 M-38

Sieć wodociagowa wraz z przyłaczem 24034/18  06.09.2018      06.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 82. Edward Leśniewski  Ligota Mała, gm. Oleśnica, dz. nr 364/9 Rozbudowa sieci wodociagowejrozdzielcze  24146/18  07.09.2018      17.10.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
83.  Bartosz Sudoł  Sokołowice, gm. Olesnica, dz. nr 331/10  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  24281/18  10.09.2018      28.09.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
84. Dariusz Telka Cieśle, gm. Olesnica, dz. nr 55/31;55/23;55/21; 55/11; 55/19;55/16;  Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  24414/18  11.09.2018      02.10.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 85.  Tomasz i Aldona Szymańscy  Karwiniec, gm. Bierutów, dz. nr 228/5  Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej  24956/18  17.09.2018      8.10.2018r.  - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 86.  Bartosz  Czapla  Dobroszyce, dz. nr 491/50  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, z garażem  25222/18  19.09.2018      17.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 87.  Filip Dłubakowski  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/9  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem, w zabudowie bliźniaczej  25583/18  24.09.18      07.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 88.  Filip Dłubakowski Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 276/9 Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, w zabudowie bliźniaczej  25584/18  24.09.2018      07.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
89.  Piotr Banasiak   Dragów, gm. Twardogóra, dz. nr 115   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  25515/18  24.09.2018      27.09.2018r. - wycofano zgłoszenie
90.  Paweł Onyśko  Oleśnica, dz. nr 77 AM-92  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  25827/18  27.09.2018      23.10.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 91.  Patrycja Gidzińska  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 365/1 AM-1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodinnego z dwustanowiskowym garażem  26200/18  01.10.2018      19.10.2018r. - brak poodstaw do wniesienia sprzeciwu
92.  Witold Lamperski  Dąbrowa, gm. Oleśnica, dz. nr 410/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednordzinnego, dwulokalowego  261716/18  01.10.2018      28.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
93.  Grzegorz Adamczyk

 Spalice, gm. Oleśnica      dz. nr  200/8

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26376/18  02.10.2018      26.10.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
94.  Jacek Kotwa  Osada Leśna, gm. Oleśnica, dz. nr 400/15  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26370/2018  02.10.2018      22.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
95.  Jacek Kotwa  Osada leśna, gm. Oleśnica, dz. nr 400/9  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26372/18  02.10.2018      22.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
96.  Patryk Suchecki  Ligota Polska, gm. Oleśnica  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26374/18  02.10.2018      19.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
97.  Roman Wnuk  Twardogóra, dz. nr 24 AM-27  Nadbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  26487/18  03.10.2018      10.10.2018. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
98.  Jacek Kotwa  Osada Leśna, gm. Oleśnica, dz. nr 400/8  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26629/18  04.10.2018      5.11.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzciwu
99.  Jacek Kotwa  Osada Leśna, gm. Oleśnica, dz. nr 400/6  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26631/18  04.10.2018      5.11.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
100.  Sebastian Stefaniuk  Jenkowice, gm. Oleśnica  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  26630/18  04.10.2018      
101.  Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/50  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  26632/18  04.10.2018      24.10.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
102.  Zbigniew Woloszczuk

 Sokołowice, gm. Oleśnica

dz. nr 599

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  28695/18  22.10.2018      
103.  Marta Widzińska  Dobroszyce, dz. nr 180/3  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażerm  28593/18  22.10.2018      10.12.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
104.  Tauron Dystrybucja S.A  Dobroszyce, dz. nr 448/6  Budowa stacji transformatorowej i przyłacza kablowego Sn  29183/18  26.10.2018      26.11.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
 105  Wioletta Gregorkiewicz

 Oleśnica ul. Belgijska, dz. nr 173 AM-94

 Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbudowanym garażem  29820/18  02.11.2018      21.11.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 106.  Barbara Bujak  Zimnica, gm. Oleśnica, dz. nr 41/2  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z wbuowanym garażem  30331/18  07.11.2018      
107.  Krzysztof Patyk  izkawa, gm. Olesnica, dz. nr 102;80/3;80/2  Rozbudowa sieci wodciagowej rozdzielczej  30610/18  09.11.2018      27.11.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
108.  Mirosław Zieliński  Nieciszów, gm. Oleśnica, dz. nr 316/6;304/10; 307;304/4;316/12; 304/10  Rozbudowa sieci wodociagowejrozdzielczej wraz z przyłączami  31335/18  16.11.2018      13.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
109.  Lidia Kyrcz

 Dabrowa, gm. Oleśnica dz. nr 211; 18/8

 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  31338/18  16.11.2018      17.12.2018r - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 110.  Grzegorz Tomczyk

 Jenkowice, gm. Oleśnica dz. nr 220;229/27

 Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej  31701/18

 20.11.2018

     7.12.2018r. - nie wniesiono sprzeciwu
111.   Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/52  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego 320`12/18  22.11.2018      12.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 112.  Michał Wojtasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/51  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  31992/18  22.11.2018      12.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
113. Marlena Rutkiewicz

Sokołowice, gm. Oleśnica, dz. nr 72/2 AM-1

Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  32018/18  22.11.2018      09.01.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
 114.  Katarzyna i Maciej Berbeć  Zimnica., gm. Oleśnica, dz. nr 149/1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  32198/18  23.11.2018      20.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
115.   Michał Piątek  Cieśle, gm. Oleśnica, dz. nr 65/75;65/76;65/87;65/88  Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej   32821/18  30.11.2018      18.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
116.   Joanna Draczyńska   Dąbrowaq, gm. Oleśnica dz. nr 422   Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego   33251/18  05.12.2018      
117.  Joanna Draczyńska  Dabrowa, gm. Olesnica, dz. nr 422  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  33254/18  05.12.2018      
118.  Jerzy Broczkowski  Boguszyce, gm. Oleśnica, dz. nr 308/1  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego  33765/18  10.12.2018      28.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
119.  Michał Wojatasiński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 70/54; 70/49  Budwa sieci wodociagowej rozdzielczej  33969/18  12.12.2018      19.12.2018r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
120.  Wojciech Kwieciński  Poniatowice, gm. Oleśnica, dz. nr 164/35  Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  35304/18  21.12.2018      17.01.2019r. - brak podstaw do wniesienia sprzeciwu
121.  Sebastian Pikulski

 Spalice, gm. Oleśnica,       dz. nr 124/37

 Bufdowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem  33/19  31.12.2018      28.01.2019r. - nie wniesiono sprzeciwu
                 

 Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2020-03-10 13:00:52
Informację opublikował: Renata Bernacka Data utworzenia: 2018-01-11 12:42:16
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 1659