Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Rejestr wydanych decyzji w roku 2015

Rejestr wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

Rejestr wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych  2015r.

Nr wpisu
Data wpisu
 
Nazwa inwestora
Adres siedziby inwestora
 
Rodzaj i adres
zamierzenia budowlanego
Nr i data złożenia wniosku o zrid
 
Nr i data wydania decyzji zrid
 
 
Informacja o złożonym odwołaniu
Informacja o decyzji wydanej w trybie odwoławczym
 
Uwagi/
upr.dec.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.            
2.06.2015
Miasto Oleśnica
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Budowa drogi publicznej klasy L Nr 121311D, kat. KR2, o nawierzchni utwardzonej, z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy, na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego – Łasaka   do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, drogi publicznej klasy G Nr 121315D, kat. KR4, poprzez budowę skrzyżowania w postaci ronda oraz budowę zjazdu na działkę nr 39/8 AM-45, 
 
19.05.
2014r
Nr 1/2014
12.08.2014
9.09.2014r. Wiesław Łobacz
Dec. Nr O-724/14 z 17.12.2014 – uchylająca decyzję do ponownego rozpatrzenia
 
2.            
30.04.2015
Miasto Oleśnica
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Budowa drogi publicznej klasy L Nr 121311D, kat. KR2, o nawierzchni utwardzonej, z chodnikiem i ścieżką rowerową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków, sieci wodociągowej, oświetlenia drogowego                     w ul. Kusocińskiego w Oleśnicy, na odcinku od skrzyżowania ul. Kusocińskiego – Łasaka   do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową i rozbudową odcinka ul. Wojska Polskiego, drogi publicznej klasy G Nr 121315D, kat. KR4, poprzez budowę skrzyżowania w postaci ronda oraz budowę zjazdu na działkę nr 39/8 AM-45, 
 
19.05.
2014r uzup.
30.04.2015
Nr 1/2015
2.06.2015
-
-
17.06.
2015
3.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informację wytworzył: Marta Balicka Data modyfikacji: 2015-08-07 13:55:17
Informację opublikował: Marta Balicka Data utworzenia: 2015-08-07 13:52:55
Za informację odpowiada: Renata Bernacka Liczba wyświetleń: 900