Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2016

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikamiDodany: 2016-02-16 13:39:16

Załącznik nr 1 Formularz cenowyDodany: 2016-02-16 13:39:59

Załącznik 2-4 w wersji edytowalnejDodany: 2016-02-16 13:40:49


Informację wytworzył: Marta Pituła Data modyfikacji: 2016-02-16 14:04:55
Informację opublikował: Marta Pituła Data utworzenia: 2016-02-12 09:15:02
Za informację odpowiada: Marta Pituła Liczba wyświetleń: 1248