Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Nieodpłatna pomoc prawna - 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2017 roku.


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr 118/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 27.10.2016r Dodany: 2016-10-28 09:08:57
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia w 2017 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego

Sprostowanie do ogłoszenia o konkursieDodany: 2016-11-14 12:00:00

Ogłoszenie o konkursie Dodany: 2016-10-28 09:10:17

Załączniki nr 1,2,3 do ogłoszenia o konkursie Dodany: 2016-10-28 09:11:37

Wzór ofertyDodany: 2016-10-28 09:15:06

wzór sprawozdania Dodany: 2016-10-28 09:15:48

wzór umowyDodany: 2016-10-28 09:16:07

Ogłoszenie o naborze do Komisji konkursowejDodany: 2016-10-10 11:43:59

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji konkursowejDodany: 2016-10-10 11:48:38

Uchwała nr 131/2016 - Rozstrzygnięcie konkursuDodany: 2016-11-29 09:47:45


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2017-01-02 15:36:45
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2016-09-05 15:06:53
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 1749