Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2017

Zamówienia 2017

1. Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

2. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

3. Sporządzenie operatów szacunkowych dla nieruchomości stanowiących własność     Powiatu Oleśnickiego lub Skarbu Państwa

4. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

5.  Usuwanie z drogi pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i prowadzenie parkingu strzeżonego, na który będą usuwane pojazdy

6. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek

7. Dostawa licencji wraz z wdrożeniem systemu budżetowego i przeszkoleniem pracowników w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie oleśnickimInformację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2017-12-21 08:23:45
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2017-03-03 08:29:32
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 19983