Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2017

Dostawa sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni w Szkołach Ponadgimnazjalnych


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2017-04-12 13:22:04

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)Dodany: 2017-04-12 13:22:46

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZDodany: 2017-04-12 13:23:42

Załączniki no 2,3,4,5,7 do SIWZ w wersji edytowalnejDodany: 2017-04-12 13:25:01

załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowyDodany: 2017-04-12 13:26:15

Wyjaśnienia treści SIWZ Dodany: 2017-04-19 13:23:24

wydruk testu laptopyDodany: 2017-04-19 13:25:54

wydruk testu komputery stacjonarneDodany: 2017-04-19 13:26:32

zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2017-04-19 13:32:52

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2017-04-28 12:27:44

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części II i IVDodany: 2017-05-12 11:11:40

Zawiadomienie o wyborze oferty w części I i IIIDodany: 2017-05-17 11:04:00

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2017-05-29 13:37:55

Sprostowanie do informacji o unieważnieniu postępowania w części II zamówieniaDodany: 2017-05-31 09:08:56


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2017-05-31 10:03:59
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2017-04-12 13:21:10
Za informację odpowiada: Marta Pituła Liczba wyświetleń: 1284