Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2017

„Dostawa licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnienie zasobów geodezyjnych w ramach projektu „Rozwój elektroniczny


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2017-11-03 10:12:19

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaDodany: 2017-11-03 10:12:53

załącznik nr 1 do siwz- szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaDodany: 2017-11-03 10:13:37

załączniiki nr 2,3,4,5,7 w wersji edytowalnejDodany: 2017-11-03 10:14:57

zalącznik nr 6 do siwz- wzór umowyDodany: 2017-11-03 10:15:24

załącznik nr 8 do siwz scenariusz badania próbekDodany: 2017-11-03 10:15:53

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2017-11-17 13:36:07

Zawiadomienie o wyborze oferty w cz.I/unieważnieniu postępowania w cz. IIDodany: 2017-12-08 10:07:33

ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2018-01-15 09:48:48


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2018-01-15 09:48:48
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2017-11-03 10:05:29
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 1239