Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - maj


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XLIII/358/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:09:57
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za 2017 rok.

Uchwała nr XLIII/359/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:12:49
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XLIII/360/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:14:16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLIII/361/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:16:03
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznym Przedszkolu Specjalnym nr 5 w Oleśnicy.

Uchwała nr XLIII/362/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:19:40
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Bierutowie na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele p.w. św. Katarzyny w Bierutowie

Uchwała nr XLIII/363/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 28 maja 2018 r. Dodany: 2018-06-05 10:21:20
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2018


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-06-05 10:21:20
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-06-05 10:08:21
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 564