Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - czerwiec


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XLIV/364/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:51:27
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy za rok 2017

Uchwała nr XLIV/365/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:53:46
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr XLIV/366/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:55:40
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLIV/367/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:57:31
w sprawie wynagrodzenia Starosty Oleśnickiego

Uchwała nr XLIV/368/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:58:14
w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian Statutu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XLIV/369/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 09:59:46
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Szpitali z siedzibą w Oleśnicy

Uchwała nr XLIV/370/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 25 czerwca 2018 r.Dodany: 2018-06-28 10:00:29
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowym Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Solnikach Wielkich


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-07-06 14:07:05
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-06-28 09:36:10
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 757