Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2018 - V kadencja Rady

Uchwały Rady - Październik


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Uchwała nr XLVII/378/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2018 r.Dodany: 2018-10-15 08:14:59
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oleśnickiego

Uchwała nr XLVII/379/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 8 października 2018 r.Dodany: 2018-10-15 08:20:06
w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego za V kadencję

Uchwała nr XLIX/380/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2018 r.Dodany: 2018-10-24 13:42:41
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2018 – 2031

Uchwała nr XLIX/381/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2018 r.Dodany: 2018-10-24 13:43:49
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2018 r.

Uchwała nr XLIX/382/2018 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 19 października 2018 r.Dodany: 2018-10-24 13:45:07
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-10-24 13:45:07
Informację opublikował: Iwona Pasek Data utworzenia: 2018-10-15 08:09:50
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 658