Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wydziały

Wydziały Starostwa

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Organizacyjny

- Wydział Zdrowia, Zarządzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej

- Wydział Środowiska i Nieruchomości

- Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

- Wydział Finansowy

- Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu

- Zespół Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego

- Zespół Obsługi Starostwa

- Sekretarz Powiatu

- Rzecznik Prasowy

- Inspektor Danych Osobowych

- Zespół Radców Prawnych

- Zespół ds. Informatyki

 

 Informację wytworzył: Katarzyna Sobczyk-Pienio Data modyfikacji: 2020-03-06 08:47:48
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-08-12 13:33:53
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 29135