Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Wydziały

Wydziały Starostwa

- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

- Wydział Architektury i Budownictwa

- Wydział Organizacyjny

- Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego

- Wydział Środowiska i Nieruchomości

- Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg

- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

- Wydział Finansowy

- Wydział Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu

- Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

-- Sekretarz Powiatu

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- Audytor wewnętrzny

- Inspektor Danych Osobowych

- Zespół Radców Prawnych

- Zespół ds. Informatyki

 

 Informację wytworzył: Dawid Samulski Data modyfikacji: 2021-05-26 12:16:25
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-08-12 13:33:53
Za informację odpowiada: Halina Szydłowska Liczba wyświetleń: 46054