Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Udostępnianie danych z rejestrów publicznych

Udostępnianie danych z rejestrów publicznych


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.Dodany: 2018-10-26 10:29:15
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrzeDodany: 2018-10-26 10:30:15


Informację wytworzył: Iwona Pasek Data modyfikacji: 2018-10-26 10:30:59
Informację opublikował: Piotr Kwaśny Data utworzenia: 2018-10-26 10:26:50
Za informację odpowiada: Piotr Kwaśny Liczba wyświetleń: 4184