Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - 2019

Zarządzenia Starosty Oleśnickiego 2019r


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019rDodany: 2019-01-11 10:25:36
W sprawie określenia wysokości zryczałtowanej kwoty za zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych na rok 2019

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 17 stycznia 2019rDodany: 2019-01-18 09:12:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pod nazwą : „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie”

Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019rDodany: 2019-01-23 09:49:09
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2019

Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019rDodany: 2019-01-31 08:51:30
w sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 6 lutego 2019rDodany: 2019-02-11 10:44:00
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 7 lutego 2019rDodany: 2019-02-11 13:17:43
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie udzielenia Zamówienia publicznego na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą: „ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania , przemieszczania , doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek

Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 15 lutego 2019rDodany: 2019-02-15 11:56:27
w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 15 lutego 2019rDodany: 2019-02-15 12:06:19
W sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu oleśnickiego w roku 2019

Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 22 lutego 2019rDodany: 2019-02-22 14:34:12
w sprawie upoważnienia do współpracy z mediami

Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 22 lutego 2019rDodany: 2019-02-28 12:04:08
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 28 lutego 2019rDodany: 2019-02-28 12:05:38
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych, udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 5 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-07 10:13:40
w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie powiatu oleśnickiego pk. "CHMURA 2019"

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 6 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-08 11:00:05
w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 14 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-15 09:43:38
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy na czteroletnią kadencję

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 25 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-27 10:09:39
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 26 marca 2019 r.Dodany: 2019-03-27 10:11:10
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 20 marca 2019 r.Dodany: 2019-04-04 13:10:49
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie powiatu oleśnickiego w 2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 28 marca 2019 r. Dodany: 2019-04-05 10:15:36
w sprawie ustalenia „Wytycznych Starosty Oleśnickiego dotyczących zasad przygotowań ochrony zdrowia do działań w roku 2019 w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-08 12:41:34
w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 20/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-08 12:43:13
w sprawie organizacji trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 21/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-08 12:44:17
w sprawie wdrożenia Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 22/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Dodany: 2019-04-24 10:21:25
w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.Dodany: 2019-04-25 08:28:09
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za dokonywanie zmian treści informacji publicznych , udostępnianych na stronach podmiotowych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 24/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.Dodany: 2019-05-06 10:08:24
w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 25/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.Dodany: 2019-05-07 09:37:27
w sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 26/2019 z dnia 22 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-22 12:08:02
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy”

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 23 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 13:27:52
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 28/2019 z dnia 23 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 13:29:50
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 29/2019 z dnia 23 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 13:31:28
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 23 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 13:35:50
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 24 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 15:02:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszewskie – etap 2”

Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 24 maja 2019 r.Dodany: 2019-05-24 15:05:32
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica-etap 2”

Zarządzenie nr 33/2019 z dnia 31 maja 2019 r.Dodany: 2019-06-03 13:52:46
W sprawie powołania komisji do oceny przydatności zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w roku 2019r

Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 30 maja 2019 r.Dodany: 2019-06-03 14:26:20
W sprawie wewnętrznej organizacji Wydziału Zdrowia, Zarzadzania Kryzysowego i Pomocy Konsumenckiej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 35/2019 z dnia 3 czerwca 2019rDodany: 2019-06-26 11:10:28
W sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2013 Starosty Oleśnickiego z dnia 20 listopada 2013 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 36/2019 z dnia 24 czerwca 2019rDodany: 2019-06-26 09:43:38
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 37/2019 z dnia 17 czerwca 2019rDodany: 2019-06-26 09:45:31
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Zarządzenie nr 38/2019 z dnia 24 czerwca 2019rDodany: 2019-06-26 09:46:43
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „ Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy " – II postępowanie

Zarządzenie nr 39/2019 z dnia 26 czerwca 2019rDodany: 2019-06-26 10:33:49
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 39 A/2019 z dnia 15 lipca 2019rDodany: 2019-07-29 12:02:59
W sprawie Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 40/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.Dodany: 2019-07-17 08:45:21
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu oleśnickiego.

Zarządzenie nr 41/2019 z dnia 17 lipca 2019 r.Dodany: 2019-07-29 12:04:47
W sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie nr 42/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.Dodany: 2019-07-29 12:05:45
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszewskie etap 2 – II postępowanie

Zarządzenie nr 43/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.Dodany: 2019-07-29 12:06:25
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 44/2019 z dnia 30 lipca 2019 r.Dodany: 2019-08-05 13:13:00
W sprawie zmiany zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 39 A/2019 z dnia 15 lipca 2019 r w sprawie Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 31 lipca 2019 r.Dodany: 2019-08-05 13:23:52
W sprawie powołania i organizacji Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 46/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-08-06 15:24:05
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – etap 1, z podziałem na 2 Części”

Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-08-14 14:06:01
W sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 48/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r.Dodany: 2019-08-14 14:07:31
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Zarządzenie nr 49/2019 z dnia 16 września 2019 r.Dodany: 2019-09-18 10:57:48
W sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym pracownika zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 50/2019 z dnia 16 września 2019 r.Dodany: 2019-09-18 10:58:23
W sprawie ustalenia stawki za 1 km przejazdu prywatnym samochodem osobowym dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oleśnickiego wobec których Starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy

Zarządzenie nr 51/2019 z dnia 20 września 2019 r.Dodany: 2019-09-26 09:04:36
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie - etap 2”

Zarządzenie nr 52/2019 z dnia 20 września 2019 rDodany: 2019-09-27 12:40:02
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 53/2019 z dnia 23 września 2019 rDodany: 2019-10-01 08:45:55
w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Oleśnickiego nr 20/2006 z dnia 27 marca 2006r w sprawie instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 54/2019 z dnia 01 października 2019 rDodany: 2019-10-01 13:23:25
W sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu oleśnickiego w 2020 r

Zarządzenie nr 55/2019 z dnia 02 października 2019 rDodany: 2019-10-09 12:06:52
W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy.

Zarządzenie nr 56/2019 z dnia 8 października 2019 rDodany: 2019-10-14 11:11:57
W sprawie organizacji funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Oleśnickiego

Zarządzenie nr 57/2019 z dnia 8 października 2019 rDodany: 2019-10-14 11:12:44
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500 D od granic powiatu namysłowskiego w kierunku Dalborowic - etap 4”

Zarządzenie nr 58/2019 z dnia 9 października 2019 rDodany: 2020-01-13 10:18:14
W sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych Starostwa Powiatowego Oleśnicy

Zarządzenie nr 59/2019 z dnia 29 października 2019 rDodany: 2019-10-30 08:44:53
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa ul.Łukanowskiej i ul.Stawowej w Oleśnicy „ – ETAP 1

Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 8 listopada 2019 rDodany: 2019-11-13 10:58:41
W sprawie zmian w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 -2020

Zarządzenie nr 61/2019 z dnia 21 listopada 2019 rDodany: 2019-11-21 14:33:51
W sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 roku w powiecie oleśnickim

Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 28 listopada 2019 rDodany: 2019-11-29 08:35:01
W sprawie ustalenia zasad premiowania i nagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego

Zarządzenie nr 63/2019 z dnia 29 listopada 2019 rDodany: 2019-12-02 13:48:09
w sprawie powołania pełnomocnika starosty oleśnickiego

Zarządzenie nr 64/2019 z dnia 2 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-05 10:20:41
W sprawie powołania komisji do spraw przejęcia dokumentów znajdujących się w pokoju 201 znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 65/2019 z dnia 6 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-06 12:27:29
W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu

Zarządzenie nr 66/2019 z dnia 6 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-06 14:50:54
W sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym

Zarządzenie nr 67/2019 z dnia 9 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-10 09:09:12
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą : „Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie”

Zarządzenie nr 68/2019 z dnia 10 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-10 09:36:49
W sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięcie trwałego zarządu

Zarządzenie nr 69/2019 z dnia 17 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-17 08:46:10
w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji i Inżynierii Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Zarządzenie nr 70/2019 z dnia 19 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-19 10:53:46
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy

Zarządzenie nr 71/2019 z dnia 23 grudnia 2019 rDodany: 2019-12-23 14:39:19
W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnicy


Informację wytworzył: Anna Karbowska Data modyfikacji: 2020-01-13 10:18:40
Informację opublikował: Anna Karbowska Data utworzenia: 2019-01-10 09:34:24
Za informację odpowiada: Krzysztof Poślednik Liczba wyświetleń: 5200