Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Zamówienia 2019

 

1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Sycowie

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica- etap 2

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2

5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Oleśnicy- postępowanie drugie

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2 II postępowanie

7. Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi na terenie Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy- etap 1, z podziałem na 2 Części

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1492 D w miejscowości Niwki Kraszowskie- etap 2

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D od granic powiatu namysłowskiego w kierunku Dalborowic – etap 4

10. Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy”- ETAP 1

11.Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki Kraszowskie

12.Wykonanie modernizacji mostu na drodze powiatowej nr 1492D w miejscowości Niwki- II postępwowanie


 Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-12-20 15:37:11
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-01-17 08:56:55
Za informację odpowiada: Marta Wawrzyniak Liczba wyświetleń: 12615