Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - Zamówienia 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 1477D w miejscowości Nowica- etap 2


Lista załączników (należy pobrać i wydrukować):

SIWZDodany: 2019-05-29 15:47:33

SIWZ wersja edytowalnaDodany: 2019-05-29 15:47:53

Docelowa organizacja ruchuDodany: 2019-05-29 15:52:22

Tymczasowa organizacja ruchuDodany: 2019-05-29 15:52:59

mapa poglądowaDodany: 2019-05-29 15:53:49

STWiOR- załącznik nr 9 do SIWZDodany: 2019-05-29 15:59:59

UzgodnieniaDodany: 2019-05-29 16:02:43

projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZDodany: 2019-05-29 16:04:14

Ogłoszenie o zamówieniuDodany: 2019-05-29 16:35:14

dokumentacja projektowa- kanalizacjaDodany: 2019-05-29 16:39:24

dokumentacja projektowa- drogowaDodany: 2019-05-29 16:39:56

przedmiary robót-załącznik nr 10 do SIWZDodany: 2019-05-29 16:40:33

Modyfikacja treści siwzDodany: 2019-05-30 12:15:10

operat wodnoprawnyDodany: 2019-05-30 12:16:21

aktualne zatwierdzenie TORDodany: 2019-05-30 12:17:00

cześć opisowa DORDodany: 2019-05-30 12:17:37

badania geotechniczneDodany: 2019-05-30 12:18:11

Wyjaśnienia siwz z dnia 07.06.2019r.Dodany: 2019-06-07 12:26:05

niweleta drogiDodany: 2019-06-07 12:28:52

Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwzDodany: 2019-06-10 14:58:12

Poprawiony wzór umowy-załącznik nr 7 do siwzDodany: 2019-06-10 15:29:32

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaDodany: 2019-06-10 15:30:00

Informacja z otwarcia ofertDodany: 2019-06-14 12:05:41

Zawiadomienie o wyborze ofertyDodany: 2019-06-26 09:12:21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaDodany: 2019-07-30 10:02:55


Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2019-07-30 10:02:55
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2019-05-29 15:46:23
Za informację odpowiada: Katarzyna Sobczyk-Pienio Liczba wyświetleń: 1045