Wydrukowano ze strony http://bip.powiat-olesnicki.pl - zamówienia powyżej 130 000 zł 2021

Zamówienia publiczne 2021

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek

2. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy - II postępowanie

3. Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących z podziałem na II części/zadania

4. „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji  sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”,  w  części dotyczącej Zadania I

5. Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji  sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”,  w  części dotyczącej Zadania I

6. „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji  sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”, zadanie I

7. „Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji  sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”, Zadanie II

8. Zakup i dostawa sprzętu w ramach budowy Data Center i modernizacji  sieci LAN oraz zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy”, Zadanie III

9. "Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3"Informację wytworzył: Marta Wawrzyniak Data modyfikacji: 2022-03-23 09:39:03
Informację opublikował: Marta Wawrzyniak Data utworzenia: 2021-02-15 10:43:19
Za informację odpowiada: Grzegorz Dąbrowski Liczba wyświetleń: 8170