Strona główna | Aktualności | Biuletyn Informacji Publicznej | Skrzynka Podawcza | Dziennik Ustaw Woj. Dolnośląskiego | Monitor Polski | Dziennik Ustaw | Deklaracja Dostępności Czcionka: Aa Aa Aa

Wyszukaj informacje na stronie:

(wpisz conajmniej 3 znaki)


Statystyki unikalnych odwiedzin za ostatnie 30 dni

22
V
23
V
24
V
25
V
26
V
27
V
28
V
29
V
30
V
31
V
01
VI
02
VI
03
VI
04
VI
05
VI
06
VI
07
VI
08
VI
09
VI
10
VI
11
VI
12
VI
13
VI
14
VI
15
VI
16
VI
17
VI
18
VI
19
VI
20
VI
21
VI

Unikalne wizyty ostatnie 30 dni: 1766
Unikalne wizyty ostatnie 7 dni: 374
Unikalne wizyty dzisiaj: 1
Stronę wyświetlono łącznie: 5564

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


 

 

 


Lista załączników:

Oferta realizacji zadania publicznegoDodany: 2013-08-12 15:08:25

Sprawozdanie z realizacji ,,programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działDodany: 2013-08-22 20:30:22

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegoDodany: 2013-08-12 15:08:45

Lista rankingowa Dodany: 2013-08-22 20:37:55
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013Dodany: 2013-08-22 20:39:25
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2013 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn:,,Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego”.

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015 Dodany: 2011-12-13 19:59:00

Projekt Wieloletniego programu współpracy na lata 2012-2015Dodany: 2011-11-09 20:44:00

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014Dodany: 2014-01-14 13:33:22
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie: 1) upowszechniania kultury fizycznej, 2) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014Dodany: 2014-01-14 13:35:22
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w następujących obszarach: upowszechnianie kultury fizycznej pn:”Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego”.

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015Dodany: 2014-10-07 10:30:40
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 14 października 2014r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.”

Nowy projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015Dodany: 2014-12-05 12:04:12
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem nowego programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt z dnia 05.12.2014 r., aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 12 grudnia 2014r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.”

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015Dodany: 2014-12-05 14:45:01
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn:”Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015Dodany: 2014-12-30 13:50:15
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w następujących obszarach: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lista rankingowaDodany: 2015-01-09 12:35:29
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015

Lista rankingowaDodany: 2015-02-12 15:04:31
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015

Oferta: Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2015-02-12 15:13:48
Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 11 lutego 2015 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie, z siedzibą 36/23, o powierzenie zadania publicznego pn.\\\\\\\"Przywróceni pamięci. Joseph Franzkowski – wybitny kronikarz ziemi sycowskiej\\\\\\\", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadnia zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ; 2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica tel. 71 314 01 75 e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2014Dodany: 2015-04-30 15:10:07
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2015, za rok 2014

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016Dodany: 2015-10-06 13:06:32
Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 13 października 2015r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.”

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016Dodany: 2015-11-10 13:29:48

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016Dodany: 2015-12-04 15:33:02
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016Dodany: 2015-12-04 15:35:06
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016Dodany: 2015-12-18 15:41:49
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Lista rankingowa Dodany: 2016-01-18 10:55:16
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2016 na zadanie "Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego"

Lista rankingowaDodany: 2016-01-18 11:01:27
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lista rankingowaDodany: 2016-02-18 15:22:34
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015Dodany: 2016-05-31 12:24:00
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Oferta: Akademii Piłkarskiej Oleśnica złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2016-06-29 12:40:49
Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 22 czerwca 2016 r. wpłynęła oferta Akademii Piłkarskiej Oleśnica, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn."Zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek turniejowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadnia zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ; 2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica tel. 71 314 01 75 e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Oferta: Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2016-07-26 13:46:54
Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 19 lipca 2016 r. wpłynęła oferta Towarzystwa Świętego Marka w Sycowie, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn."Przywrócenie pamięci. Bruno Tschötschel (1874 – 1941 )- artysta na miarę epoki", w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadnia zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy ; 2) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy ul. Słowackiego 10 56-400 Oleśnica tel. 71 314 01 75 e-mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017Dodany: 2016-10-03 15:15:26
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 10 października 2016r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.”

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017Dodany: 2016-11-21 12:09:18
Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznDodany: 2017-01-13 13:16:33
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2017 na zadanie "Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego"

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rDodany: 2017-01-27 13:32:36
Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalDodany: 2017-05-31 12:03:14
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016

Ofarta Stowarzyszenia AKCENT złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Dodany: 2017-09-29 10:27:59
Oferta Stowarzyszenia „AKCENT” działającego przy PSM I st. w Sycowie złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, iż dnia 22 września 2017 r. wpłynęła oferta „AKCENT” Stowarzyszenia przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Sycowie, o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. ,,Udział Chóru Campanella PSM I st. w Sycowie i Oleśnickiego Chóru Kameralnego Appassionata w 23 Malta International Choir Festiwal”, w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert wynikającego z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U z 2016, poz. 1817 ze zm.) Uznając celowość realizacji powyższego zadania zgodnie z art. 19 a w/w ustawy Zarząd Powiatu Oleśnickiego zamieszcza ofertę na okres 7 dni: 1) Biuletynie Informacji Publicznej; 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy; 3) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem zgłaszania uwag dotyczących oferty, w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, e mail: oswiata@powiat-olesnicki.pl

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Dodany: 2017-10-04 14:45:42
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 11 października 2017 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018, sportDodany: 2017-11-24 13:38:53
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r., sportDodany: 2017-11-24 13:41:39
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r., kulturaDodany: 2017-11-24 13:42:36
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze do Komisji KonkursowejDodany: 2017-12-04 13:21:45

Program współpracy Powiatu oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Dodany: 2017-12-11 12:39:05

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznDodany: 2018-01-02 14:22:13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, kulturaDodany: 2018-01-12 13:27:36
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychDodany: 2018-02-01 13:01:37

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoDodany: 2018-05-11 10:43:25
Oferta Stowarzyszenia Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu Oddział we Wrocławiu złożona w trybie pominięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współpracyDodany: 2018-05-30 10:20:16
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019Dodany: 2018-10-02 08:54:42
Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie. Opinie i wnioski można składać do 09 października 2018 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl, drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.”

Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019Dodany: 2018-10-23 14:06:05

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2018, sportDodany: 2019-01-10 14:18:30
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie o naborze do Komisji KonkursowejDodany: 2019-01-23 09:42:00
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r., sportDodany: 2019-02-01 09:42:02
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r., kulturaDodany: 2019-02-01 09:47:00
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r., kulturaDodany: 2019-02-01 09:47:52
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o naborze do Komisji KonkursowychDodany: 2019-02-11 12:43:17

Lista rankingowa, rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku Dodany: 2019-02-15 10:23:13
Lista rankingowa, rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Lista rankingowa z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychDodany: 2019-03-06 16:12:37
Lista rankingowa, rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji programu współpracyDodany: 2019-06-12 07:56:30
Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018

Program współpracy Powiatu oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020Dodany: 2019-11-28 07:56:22

Informację wytworzył: Katarzyna Dziki Data modyfikacji: 2021-05-21 10:35:15 Wersja do druku
Zobacz statystyki
Informację opublikował: Dawid Samulski Data utworzenia: 2013-08-06 14:16:08
Za informację odpowiada: Małgorzata Iwańska Liczba wyświetleń: 5564

Strona: 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70  

Nast?pna strona